Palangos teniso mokykla
"Mano tenisas"

Viešoji įstaiga„Palangos teniso mokykla“, įsteigta Palangoje 2009 lapkričio mėn. Mokykla priima vaikus nuo 5 m., jaunimą ir suaugusius be amžiaus apribojimo. Mokykla yra Lietuvos teniso sąjungos narė. Turi paramos gavėjo statusą. Vykdo NVŠ programas.

Treniruote Palanga tennis

Teniso mokyklos taisyklės

1. Teniso mokyklą lankantys vaikai vykdo mokyklos vadovo, trenerių reikalavimus.

2. Teniso mokyklą lankantis vaikas turi teisę:
• dalyvauti teniso mokyklos veikloje;
• naudotis mokyklos sporto baze, įrenginiais, inventoriumi;
• dalyvauti LTS (Lietuvos teniso sajungos) organizuojamose ir kituose varžybose mokyklos vardu.

3. Teniso mokyklą lankantis vaikas privalo:
• sistemingai ir stropiai sportuoti, lavinti gebėjimus
• laikytis teniso mokyklos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių,
• gerbti pedagogus (trenerius), bendramokslius ir kitus teniso mokyklos darbuotojus,
• tausoti teniso mokyklos turtą, už mokymo įstaigai padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
• laikytis sportinio režimo reikalavimų;
• reguliariai tikrintis sveikatą;
• žinoti ir sąmoningai suvokti sporto varžybų taisykles ir jų laikytis;
• laikytis garbingos sportinės kovos principų, nevartoti draudžiamų medikamentų ir preparatų (dopingo), narkotikų, alkoholio, rūkalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų;
• sėkmingai derinti mokymąsi, sportavimą ir elgesį laisvalaikiu.

Į VIRŠŲ